KA

Artikel Anwendung Geometrie
KA 1
 • nach Laserkorrektur
 • Sphärische Hornhaut
 • Transplantat
 • Rotationssymmetrisch
KA 1-BT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 1-BTC
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 1-BTX
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 1-RT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Torisch
KA 1-VPT
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 1-VPT-LENTI
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 2
 • nach Laserkorrektur
 • Sphärische Hornhaut
 • Transplantat
 • Rotationssymmetrisch
KA 2-BT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 2-BTC
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 2-BTX
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 2-RT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Torisch
KA 2-VPT
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 2-VPT-LENTI
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 3
 • nach Laserkorrektur
 • Sphärische Hornhaut
 • Transplantat
 • Rotationssymmetrisch
KA 3-BT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 3-BTC
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 3-BTX
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 3-MAC
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 3-RT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Torisch
KA 3-VPT
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 3-VPT-LENTI
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 4
 • nach Laserkorrektur
 • Sphärische Hornhaut
 • Transplantat
 • Rotationssymmetrisch
KA 4 Reverse
 • Abnorme Cornea
 • nach Laserkorrektur
 • Sphärische Hornhaut
 • Transplantat
 • revers
 • Rotationssymmetrisch
KA 4 Reverse-BT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
 • revers
KA 4 Reverse-BTC
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
 • revers
KA 4 Reverse-BTX
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
 • revers
KA 4 Reverse-RT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • revers
 • Torisch
KA 4 Reverse-VPT
 • Abnorme Cornea
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • revers
 • Torisch
KA 4 Reverse-VPT-LENTI
 • Abnorme Cornea
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • revers
 • Torisch
KA 4-BT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 4-BTC
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 4-BTX
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Bitorisch
KA 4-RT
 • nach Laserkorrektur
 • Torische Hornhaut
 • Transplantat
 • Torisch
KA 4-VPT
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch
KA 4-VPT-LENTI
 • Innerer Astigmatismus
 • nach Laserkorrektur
 • Transplantat
 • Torisch